نشانی : خوزستان ، بندر ماهشهر ، شهرك صنعتي ، فاز ٢ ، سايت شيميايي ، قطعه 300


کد پستی:  ٦٣٥٧١٩٣٨٥٥


تلفن : 06152341000 ، 09161522410


نمابر: 06152363664


پست الکترونیکی :  info@cs-p.ir
info@cs-p.ir