نگاه مديران ارشد و پرسنل شركت شيمي سازان پاسارگاد يه مانند ديگر شركت هاي خصوصي مي باشد ، مهمترين ترين دليل موفقيت هر مجموعه خصوصي ، بالا بردن كيفيت در ارائه خدمات مربوطه و اجراي تعهدات مختلف مجموعه خود است . اميد كه ارتباط مستمر با اين سايت ، زمينه اي باشد براي شناخت بيشتر شركت شيمي سازان پاسارگاد و ايجاد روابطي تازه در بخش هاي مختلف صنعتي و معدني كشور عزيزمان باشد .

مهدی شریفی 09161532410