شركت شيمي سازان پاسارگاد با ظرفيت توليد روزانه ١٨٠ تن اسيد سولفوريك ٩٨٪؜ طراحي شده و در حال حاضر مشغول به كار و توليد مي باشد . اين شركت بعلت رعايت پارامتر هاي محيط زيستي به صورت طراحي روز دنيا بوده و بصورت دو جذبه طراحي شده كه همين امر سبب كيفيت بالاتر محصول توليدي و عاري بودن از هرگونه So2 مي باشد . بعلت استفاده از مخازن و سيستم پايپينگ استنلس استيل ، طي آزمايشات مكرر توسط آزمايشگاه هاي مجرب آهن اسيد توليدي اين واحد كمتر از ٨ پي پي ام ميباشد .  اين شركت بعلت دارا بودن ناوگان حمل و نقل مجهز قادر به ارسال به موقع هرگونه سفارش ميباشد.


محصولات توليدي

  • سولفوريك ٩٨٪؜
  • اسيد كلدريك ٣٣٪؜
  • سولفات پتاسيم
  • سولفات آهن